Free offer

Pozivamo vas da koriste jedinstveni portal za groblja i sahrane na adresi: Cemetery.Guide

Iskoristite naše besplatne usluge:

  • Unos informacija o grobljima u portal: Cemetery.Guide
  • Izrada web strane groblja sa GPS navigacijom
  • Pristupni nalog za unos informacija o sahrana i sahranjenima
  • Prikaz informacija o sahranama na vašem sajtu
  • Pretraga sahranjenih na vašem sajtu

Unos informacija o grobljima u portal Cemetery.Guide
U bazu portala unećemo sve relevantne informacije o grobljima kojima upravljate. Naziv groblja, adresu, kontakt telefone, radno vreme, zanimljivosti o groblju, opis usluga i sve što smatrate važnim.

Izrada web strane groblja sa GPS navigacijom
Na osnovu unetih podataka za svako groblje biće kreirana posebna web strana na kojoj će biti prikazani uneti podaci o groblju.
Postavićemo i dugme za GPS navigaciju do groblja.
Vaša groblja biće prikazana u strani Groblja
a kontakt podaci o vama u strani Partneri

Pristupni nalog za unos informacija o sahrana i sahranjenima
Otvorićemo vam pristupni nalog da samostalno možete unositi informacije o sahranama i sahranjenima. U jednostavan obrazac unosite informacije o preminulom, datum i vreme sahrane.
Imate mogućnost pretrage i štampe unetih podataka.
Informacije o sahrana se prikazuju na portalu Cemetery.Guide a mogu i na vašem veb sajtu.

Prikaz informacija o sahranama na vašem sajtu
Ugradnjom jednog reda programskog koda informacije o sahranama koje ste uneli u portal Cemetery.Guide se automatski prikazuju na vašem web sajtu ili nekom drugom sajtu (opštine ili lokalnog medija).

Pretraga sahranjenih na vašem sajtu
Ugradnjom jednog reda programskog koda na vašem web sajtu može biti omogućena pretraga sahrana i sahranjenih.
Omogućite da posetioci vašeg sajta pretražuju sahranjene.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *