Karakteristike

Program za groblja sadrži skup programskih alata za upravljanje poslovanjem groblja i odnosima sa klijentima.

Program za groblja omogućava da:
– vodite bazu podataka grobnih mesta,
– mapirate grobna mesta na snimku groblja dronom,
– vodite bazu podatka o sahranjenima,
– vodite bazu podataka o korisnicima uslugama,
– kreirate i pratite radne zadatke,
– pretražujete i filtrirate podatke,
– pratite isticanje ugovora i uplata,
– poboljšate naplatu i povećate prihode uvođenjem novih usluga.

Inovativne karakteristike programa se zasnivaju na akumulaciji znanja, kao i na vrhunskoj stručnosti i profesionalizmu našeg tima.

Uvek dostupni podaci
Koliko svaki dan gubite vremena šetajući do kancelarije da bi pristupili podacima?
Vreme je novac, koristite Cemetery.Software koji se nalazi u Cloud.
Vaši podaci se bezbedno čuvaju na serverima, gde im 24/7 možete pristupiti sa bilo kog računara, tableta ili smart telefona.

Prikaz sahrana
Informišite posetioce vašeg sajta o datumu i vremenu sahrana.
Postavićemo u vaš web sajt deo programskog koda za automatski prikaz informacija o sahranama.